Arbeid & gezondheid

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is gericht op voorkomen van uitval of re-integratie. Dit kan zowel preventief als behandelend zijn. Niet alleen arbodiensten, maar ook zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen en werkgevers kunnen hiervoor bij ISOKIN terecht. Wij bieden afhankelijk van uw wensen een fysiotherapeutische behandeling, belastbaarheidstraining, tilinstructie of werkplekbeoordeling.

Lees meer over arbeidsfysiotherapie

Werkplekobservatie

Tijdens een werkplekobservatie kijkt een gespecialiseerde arbeidsfysiotherapeut op de werkplek naar de manier van bewegen, tillen, het gebruik van hulpmiddelen, ergonomie, werkhouding en indeling van werkplek. Bij deze observatie staat de betrokkene centraal.

De therapeut geeft op het moment van observeren meteen mogelijke aandachts-en verbeterpunten aan, zodat observatie en advies in één bezoek aan de orde komen. Hiervan ontvangt u een verslag.

Voorlichting en training

ISOKIN verzorgt op locatie presentaties en trainingen over diverse onderwerpen die met het houdings- en bewegingsapparaat te maken hebben. Binnen deze presentaties besteden wij ook aandacht aan punten die vanuit het bedrijf worden aangedragen.

Preventief Medisch Onderzoek

Werkgevers zijn verplicht om eens per vijf jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te verrichten, waarbij leefstijl, werkvermogen en gezondheidsrisico’s van werknemers in kaart worden gebracht. Een PMO bestaat over het algemeen uit vragenlijsten en een onderzoek door een bedrijfsarts. ISOKIN kan een PMO organiseren in samenwerking met een bedrijfsarts.