Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is gericht op het optimaliseren van allerlei aspecten van gezondheid binnen een organisatie. Hierbij valt te denken aan screenen en optimaliseren van ergonomie binnen een afdeling , opzetten van vitaliteitsprogramma’s voor medewerkers, uitvoeren van health checks, begeleiding bij re-integratie.

Werkplekonderzoek

Voorkomen is beter dan genezen. Eigenlijk heel logisch maar wordt in praktijk gauw vergeten. Informeer daarom naar ons werkplekadvies en ervaar hoe praktisch u de oorzaken kunt aanpakken. Wij geven inzichten in betere manieren van bewegen, veilig tillen, het gebruik van (ergonomische)hulpmiddelen en ergonomische inrichting en indeling van uw werkplek. Het onderzoek kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Tijdens het onderzoek worden gelijk mogelijke aandachts-en verbeterpunten aangegeven. Hiervan ontvangt u een verslag.

Voorlichting en training

Isokin verzorgt op locatie presentaties en trainingen over diverse onderwerpen die met gezond leven te maken hebben. Hierbij valt te denken aan:
- veilig ruggebruik en verstandig tillen
- ergonomie bij beeldschermwerkplek
- herstel van energiebalans
- aspecten van gezonde leefstijl.
- loopclinics

Deze trainingen zijn vooral praktisch van aard. Binnen deze trainingen besteden wij graag aandacht aan punten die vanuit het bedrijf worden aangedragen.

Health Check

Een health check is een goed middel om inzicht te krijgen in eigen gezondheid.
Inzicht in eigen gezondheid is de start om een keuze te maken om gezond te (blijven) leven.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een health check uit te voeren, van een vragenlijst tot fysieke testen met bloedonderzoek. Dit is afhankelijk van de doelstelling van de check.
De uitkomsten worden individueel besproken met de medewerkers. Ook is het mogelijk op afdelingsniveau een rapportage te maken, wat een startpunt kan zijn voor vitaliteitsbeleid binnen de organisatie. Isokin helpt u graag om hier uitvoering aan te geven.

Coaching

Het kan voorkomen dat een medewerker beperkt ,of niet inzetbaar is in zijn of haar functie vanwege tekort aan energie, lastige persoonlijke situatie ,overspannenheid of burn-out. Niet altijd is psychologische hulp nodig , daarnaast zijn er binnen de reguliere zorg veelal wachtlijsten.
Coaching is dan een oplossing om te werken aan herstel en creëren van nieuw inzichten en energie.
benieuwd hoe we dat doen? Zie hiervoor energiemanagement

Psycholoog

Het kan voorkomen dat er toch een psycholoog ingezet moet worden voor bepaalde problematiek. Wij werken samen met verschillende psychologen, deze dienstverlening kan snel ingezet worden.

Meer weten?

Neem contact op met Gerard Vos, bedrijfsfysiotherapeut of kijk voor meer informatie op de site van Vos Bedrijfsfysiotherapie.

Hij is te bereiken op ons telefoonnummer 055-5341082 of via gerardvos@isokin.nl