Arbeidsfysiotherapie | Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is gericht op voorkomen van uitval of re-integratie. Dit kan zowel preventief als behandelend zijn. Niet alleen arbodiensten, maar ook zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen en werkgevers kunnen voor gedegen arbeidsfysiotherapie bij Isokin terecht. Wij bieden afhankelijk van uw wensen een fysiotherapeutische behandeling, belastbaarheidstraining, tilinstructie of werkplekbeoordeling.

Lees meer over arbeidsfysiotherapie

Werkplekobservatie

Tijdens een werkplekobservatie kijkt een gespecialiseerde arbeidsfysiotherapeut op de werkplek naar de manier van bewegen, tillen, het gebruik van hulpmiddelen, ergonomie, werkhouding en indeling van werkplek. Bij deze observatie staat de betrokkene centraal.

De therapeut geeft op het moment van observeren meteen mogelijke aandachts-en verbeterpunten aan ten behoeve van de arbeidsfysiotherapie. Observatie en advies komen in één bezoek gelijk aan de orde. Hiervan ontvangt u een verslag.

Voorlichting en training: preventief aan arbeidsfysiotherapie

Isokin verzorgt op locatie presentaties en trainingen over diverse onderwerpen die met het houdings- en bewegingsapparaat te maken hebben. Binnen deze presentaties besteden wij ook aandacht aan punten die vanuit het bedrijf worden aangedragen en aan de mogelijkheden van arbeidsfysiotherapie.

Preventief Medisch Onderzoek

Werkgevers zijn verplicht om eens per vijf jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te verrichten, waarbij leefstijl, werkvermogen en gezondheidsrisico’s van werknemers in kaart worden gebracht. Een PMO bestaat over het algemeen uit vragenlijsten en een onderzoek door een bedrijfsarts. Isokin kan een PMO organiseren in samenwerking met een bedrijfsarts. Een goede score op een PMO biedt betere voorwaarden voor een re-Integratie na arbeidsfysiotherapie.

Vragen over arbeidsfysiotherapie? Neem contact met ons op en vraag naar Gerard Vos.