Bedrijfsfysiotherapie

Dreigt u door lichamelijke beperkingen en of blessures uit te vallen op uw werk? Onze specialisten helpen u graag bij het voorkomen hiervan. En mocht u onverhoopt toch al thuis zitten, dan bespoedigen we met gerichte zorg uw re-integratie. U kunt dus snel weer aan het werk.

Isokin Isokin Speerpunten arbeid en gezondheid

  • Arbeidsfysiotherapie
  • Bedrijfsfysiotherapie
  • Werkplekonderzoek
  • Voorlichting en training
  • Health check
  • Coaching
  • Psychologische ondersteuning

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is gericht op het optimaliseren van allerlei aspecten van gezondheid binnen een organisatie. Hierbij valt te denken aan screenen en optimaliseren van ergonomie binnen een afdeling, opzetten gezondheidsprogramma’s voor medewerkers, uitvoeren van health checks. Het spreekt voor zich dat er altijd samenwerking wordt gezocht met de bedrijfsgezondheidsdienst.

Werkplekonderzoek

Voorkomen is beter dan genezen! Eigenlijk heel logisch maar wordt in praktijk gauw vergeten. Informeer daarom naar ons werkplekadvies en ervaar hoe praktisch u de oorzaken kunt aanpakken. Wij geven inzichten in betere manieren van bewegen, veilig tillen, het gebruik van (ergonomische)hulpmiddelen en ergonomische inrichting en indeling van uw werkplek.

Voorlichting en training

Isokin verzorgt op locatie presentaties en trainingen over diverse onderwerpen die met gezond leven te maken hebben. Hierbij valt te denken aan tiltechnieken, werkhoudingen en gezond eten. Deze trainingen zijn vooral praktisch van aard. Binnen deze presentaties besteden wij graag aandacht aan punten die vanuit het bedrijf worden aangedragen.

Health Check

Iedere werkgever is verplicht zijn medewerkers een health check aan te bieden, ook wel preventief medisch onderzoek genoemd. Groot voordeel is dat uw werknemers actueel inzicht krijgen in hun gezondheid . Inzicht in eigen gezondheid is de start om een keuze te maken om gezond te (blijven) leven. Er zijn verschillende mogelijkheden om een health check uit te voeren, van een vragenlijst tot fysieke testen met bloedonderzoek. Bepaalde branches dienen altijd een check uit te voeren waar een fysiek onderzoek deel van uitmaakt.

Coaching

Het kan voorkomen dat een medewerker beperkt ,of niet, inzetbaar is in zijn of haar functie vanwege tekort aan energie, lastige persoonlijke situatie ,overspannenheid of burn-out. Niet altijd is psychologische hulp nodig , daarnaast zijn er veelal lange wachtlijsten. Coaching is dan een oplossing om te werken aan herstel en creëren van nieuw inzichten.

Hoe we dat doen? Zie hiervoor energiemanagement

Psychologische ondersteuning

Het kan voorkomen dat een psycholoog ingezet moet worden voor bepaalde problematiek. Wij werken samen met verschillende psychologen, deze dienstverlening kan snel ingezet worden.

Samenwerking en begeleiding

Primair is onze zorg gericht op u en uw gezondheid. Daarbij werken wij samen met betrokken partijen als een arbodienst, bedrijfsarts(en) en natuurlijk uw werkgever. Hierdoor is iedereen op een passende manier betrokken en geinformeerd. U hoeft zich geen zorgen te maken en kunt zich richten op herstel.

Meer weten?

Vul uw gegevens in via ons contactformulier en we nemen graag contact met u op. Voor u als werknemer maar ook als werkgevers