Afwezigheid Renée Denis

Renée Dénis is per 1 mei j.l. bij ons gestart als manueel therapeut. Helaas is ze onlangs geveld door een hernia, waardoor ze momenteel niet in staat is om haar werk te kunnen uitvoeren.
Het ziet er naar uit dat herstel de nodige tijd in beslag zal nemen.
We wensen haar van harte beterschap.
Haar cliëntenbestand wordt door collega's waargenomen.