Extra nieuwsbericht n.a.v. nieuwe maatregelen

Beste lezers,

Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief zijn weer nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus proberen in te dammen. Dat dit voor mens en organisatie gevolgen heeft zal duidelijk zijn. Isokin heeft in deze een “dubbele pet”: qua richtlijnen vallen we enerzijds onder de fysiotherapiepraktijken, anderzijds onder de sportscholen. Hoe we hiermee om willen gaan verder in dit nieuwsbericht.

Er is ook goed nieuws te melden: woensdag j.l. hebben we een entree visitatie ondergaan ten behoeve van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. We zijn hiervoor geslaagd! Dit is het hoogste contract -en auditlevel binnen de fysiotherapie. Dit zorgt ervoor dat we ook de komende jaren onze dienstverlening voor alle patiëntengroepen kunnen blijven voortzetten. Ook blijven we doorgaan met u te informeren over gezondheid, gezonde leefstijl en Isokin als organisatie.

Jubileumviering op 20 november komt te vervallen.

U heeft zich in grote getale opgegeven voor de viering van ons 25-jarig jubileum op 20 november a.s. Uit de persconferentie op 2-11 van onze overheid is aangegeven dat vanwege oplopende besmettingscijfers m.b.t. corona extra maatregelen van kracht worden.
Naast aanscherping van de afstandsregel en vaker gebruik van mondkapjes zal ook op meerdere plaatsen een bewijs van vaccinatie of negatief testbewijs getoond moeten worden. Onder deze omstandigheden vinden wij het niet correct ons jubileum te vieren.
Enerzijds, omdat ongedwongen samenzijn met een grotere groep mensen onder druk staat. Het is onvermijdelijk dat bij zo’n festiviteit, waarin wordt gegeten en een groepsspel gedaan, bezoekers dichter dan 1,5 meter bij elkaar komen staan. Ook het verplicht laten zien van een QR code of negatief testbewijs draagt niet bij aan de feestvreugde. Anderzijds, omdat wij als onderneming binnen de gezondheidszorg onze verantwoordelijkheid willen nemen om op locatie Isokin het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Daarom gaat de jubileumviering op 20 november a.s. niet door.

Het spijt ons zeer. Het plannen van de festiviteit was al uitgesteld vanwege de beperkingen. Na de zomervakantie leek het erop dat het verantwoord was dit te organiseren. Graag wilden we jullie , als trouwe en betrokken klanten, bedanken met een festiviteit. We zullen dit op een andere wijze gaan doen. Hoe dit eruit komt te zien hoort u op een later moment van ons. Op dit moment heeft de gezondheid van ons allen de prioriteit. Laten we met z’n allen op onze eigen wijze hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Coronaregels binnen Isokin vanaf 6 november 2021

De aangekondigde richtlijnen van de overheid in de persconferentie op 2-11 j.l om het coronavirus verder in te dammen zorgt ervoor dat ook wij binnen Isokin ons huidig beleid moeten aanpassen. Omdat wij zowel therapie als training aanbieden vallen we enerzijds onder de richtlijnen fysiotherapiepraktijken, anderzijds de regeling sportscholen. Ons uitgangspunt is om de verspreiding van het coronavirus binnen de muren van Isokin zo goed mogelijk tegen te gaan waarin we de richtlijnen van de overheid willen volgen. De maatregel welke ons het meest zal raken is de verplichting om bij abonnementhouders de QR code van het vaccinatiebewijs te scannen of een negatief testbewijs te kunnen laten zien. Concreet betekent dit voor u als bezoeker van Isokin als volgt:
1. Bij verkoudheid, hoesten, koorts of niet lekker voelen belt u af en laat u eerst testen. Bij een negatieve testuitslag bent u van harte welkom.
2. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen bij de zuil in de wachtruimte
3. We houden overal zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar, wij zullen dit ook faciliteren middels zitopstelling in de wachtruimte.
4. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de koffieautomaat.
Komt u voor therapie, dan geldt het volgende:
*de therapeut zal een korte gezondheidscheck doen middels enkele vragen
*gebruik van een mondkapje in de behandelruimte wordt in onderling overleg bepaald. Wilt u deze in ieder geval meenemen?
Komt u voor training als abonnementhouder, dan geldt het volgende:
* schrijf u vooraf in via de supersaas agenda
* kom op de afgesproken tijd, niet veel eerder of later
* een medewerker van Isokin wacht u op bij de ingang van de trainingszaal om de QR code te scannen.

Binnen de richtlijnen van de overheid is er geen limiet voor groepsgrootte in onze branche. Uiteraard zullen we middels de reservering in supersaas en agenda therapie ervoor zorgen dat binnen de trainingszaal de mogelijkheid blijft voldoende afstand te houden. Op dinsdag- en donderdagochtend is er grote belangstelling voor de groepslessen. In dit jaargetijde zullen deze overwegend binnen plaatsvinden, we hebben de mogelijkheid op sommige tijden naar boven uit te wijken en indien mogelijk zullen we de lessen zo veel mogelijk buiten geven. Neem dus in ieder geval warme kleding mee.

Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking in deze. Deze beperkingen willen we geen van allen, maar zullen ons steentje moeten bijdragen om verdere besmetting van het virus te voorkomen. Als u vragen en/of opmerkingen heeft , spreek ons erop aan.