Informatie m.b.t. coronavirus

Aan de bezoekers van Isokin

Betreft: informatie over Coronavirus

Datum: 12 maart 2020

Het Coronavirus breidt zich uit en we merken dat dit ook bij Isokin tot vragen leidt. Middels deze brief informeren wij u, hoe wij hiermee omgaan en welke maatregelen u zelf kunt nemen.

Het RIVM is de leidende partij, op hun website kun u alle relevante én actuele informatie vinden, waar onder een uitgebreide Q&A over het coronavirus, ook wel COVID-19 genoemd. Deze Q&A lijst wordt continu geüpdatet met de laatste stand van zaken en adviezen. We raden u daarom aan om bij eventuele vragen, deze Q&A te raadplegen, bijvoorbeeld over hoe besmetting voorkomen kan worden en het handelingsperspectief bij klachten na terugkeer uit een gebied waar het coronavirus is geconstateerd.

Isokin volgt de adviezen van het RIVM. Concreet houdt dat in:
* geen handen schudden
* extra hygiënische maatregelen, zoals vaker schoonmaken van gezamenlijke ruimtes en afnemen van deurklinken
*beschikbaar stellen van papieren handdoeken en desinfectie.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen bij uw bezoek aan Isokin:
* schud geen handen
* niesen en hoesten in de elleboogsplooi
* was vaker de handen
* gebruik papieren zakdoekjes
* neemt altijd een handdoek mee bij bezoek aan de therapeut
* maak gebruik van papieren handdoek of eigen handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur of matjes.

Na gebruik van klein oefenmateriaal zoals halters, kettlebells en ballen deze schoonmaken. Vraag hierbij de sportinstructeur of therapeut hoe te handelen.