Onderzoek naar Chronisch Pijn

Onze oud collega Esmay Vos doet ter afronding van haar Masterstudie Health Policy, Innovation and Management in samenwerking met Netwerk Chronische Pijn onderzoek naar de zorg voor patiënten met chronische pijn (pijn >3 maanden) in de regio Apeldoorn. Het doel van het onderzoek is om een zorgpad* voor patiënten met chronische pijn in deze regio te ontwikkelen. Aan de hand van online vragenlijsten voor patiënten én zorgverleners wordt achterhaald hoe de huidige zorgroutes worden bewandeld door mensen met chronische pijnklachten. Ook kijken we naar wat er verbeterd kan worden zodat in de toekomst de patiënt met chronische pijn sneller op de juiste plek terecht komt.
Deze vragenlijst is voor zowel de patiënt met chronische pijn, als voor de zorgverlener die (weleens) deze patiënten met chronische pijn ziet.
Wil je meewerken? Hierbij de link naar de enquete: https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9TVav7xxQ6MkwyG
Alvast heel erg bedankt!
Esmay
*In een zorgpad wordt het zorgproces (de organisatie van de zorg) voor een specifieke patiëntengroep vastgelegd. Een zorgpad richt zich op de logistiek en afstemming tussen zorgverleners van verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Het beschrijft hoe het moet gebeuren, door wie en wanneer.