Werkplekanalyse

Voorkomen is beter dan genezen. Eigenlijk heel logisch maar wordt in praktijk gauw vergeten. Informeer daarom naar ons werkplekadvies en ervaar hoe praktisch u de oorzaken kunt aanpakken. Wij geven inzichten in betere manieren van bewegen, veilig tillen, het gebruik van (ergonomische)hulpmiddelen en ergonomische inrichting en indeling van uw werkplek. Het onderzoek kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Tijdens het onderzoek worden gelijk mogelijke aandachts-en verbeterpunten aangegeven. Hiervan ontvangt u een verslag.

Voorlichting en training

Isokin verzorgt op locatie presentaties en trainingen over diverse onderwerpen die met gezond leven te maken hebben. Hierbij valt te denken aan:
- veilig ruggebruik en verstandig tillen
- ergonomie bij beeldschermwerkplek
- herstel van energiebalans
- aspecten van gezonde leefstijl.
- loopclinics

Deze trainingen zijn vooral praktisch van aard. Binnen deze trainingen besteden wij graag aandacht aan punten die vanuit het bedrijf worden aangedragen.

Meer weten? Neem dan contact op met: 

Gerard via gerardvos@isokin.nl