Vergoedingen en prijslijst

Training

Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk. U traint al vanaf € 37,50 per maand. Neem contact met ons op of kom langs om u verder te laten informeren.

Therapie

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.
Doordat zorgverzekeraars verschillende contracten aanbieden is er ook verschil in de aangeboden tarieven.

Bij nota’s die rechtstreeks naar de cliënt worden gestuurd hanteren wij in 2023 de volgende Tarievenlijst.

Tarieven per 1 januari 2024
Zitting fysio-/oefentherapie  € 46,00
Zitting fysio-/oefentherapie aan huis € 76,00
Zitting manuele therapie € 62,25
Zitting geriatrie fysiotherapie € 62,25
Zitting geriatrie fysiotherapie aan huis € 88,00
Zitting psychosomatische oefentherapie € 62,25
Inrichtingstoeslag € 15,00

 

Tarieven per 1 januari 2024
Screening, intake en onderzoek € 76,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 76,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 107,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage € 76,00
Telefonisch consult € 30,00
Niet nagekomen afspraak
*Indien niet 24 uur van te voren afgezegd

€ 46,00

Leven is bewegen

Alles op aarde is continu in beweging. De zon die opkomt en onder gaat, bomen die groeien en mensen die van de ene bestemming naar de andere gaan. Beweging zit in onze natuur. Wij geloven dat bewegen een voorwaarde.

Neem contact op met ons op