Vergoedingen en prijslijst

Training:
Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk. U traint al vanaf € 35,80 per maand. Neem contact met ons op of kom langs om u verder te laten informeren.

Therapie:
Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.
Doordat zorgverzekeraars verschillende contracten aanbieden is er ook verschil in de aangeboden tarieven.

Bij nota’s die rechtstreeks naar de cliënt worden gestuurd hanteren wij in 2021 de volgende Tarievenlijst.

Tarieven per 1 januari 2022:

Zitting fysiotherapie  € 35,00
Zitting cesar therapie € 35,00
Zitting manuele therapie € 45,00
Zitting geriatrie fysiotherapie € 45,00
Zitting oedeem therapie € 45,00
Zitting psychosomatische oefentherapie € 45,00
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Inrichtingstoeslag € 10,00
Groepszitting fysiotherapie 5 tot 10 personen € 17,50
Groepszitting fysiotherapie tot 4 personen € 21,00
Screening € 15,00
Screening, intake en onderzoek € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Niet nagekomen afspraak € 26,25
Eenvoudig kort rapport € 15,00
Meer gecompliceerd tijdrovend rapport € 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage € 60,00
Lange zitting (45 minuten) € 52,00
Telefonisch consult (per 10 minuten) € 12,00