Arbeidsfysiotherapie
bij Isokin Training & Therapie

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is gericht op het optimaliseren van allerlei aspecten rond het thema arbeid en gezondheid. Werk is een belangrijke waarde in ons leven. We kunnen er energie en plezier uit halen, verdienen ons geld ermee en zorgt voor een sociaal netwerk. Het is aangetoond dat werk goed is voor onze gezondheid. Echter, werk kan ook een negatieve invloed op onze gezondheid hebben: zwaar werk, verkeerde werkhouding, werkstress, langdurig overwerk kan lichamelijke en mentale klachten geven.

Als u zich met klachten meldt bij een therapeut welke is gespecialiseerd in arbeid gerelateerde klachten, zal deze altijd de werksituatie uitvragen en met u bekijken of de klachten met het werk te maken kunnen hebben. In dat geval zal de werksetting meegenomen worden in de behandeling.

Mogelijkheden hierbij zijn:
*advies m.b.t. de juiste werkhouding
*oefeningen gericht op het meer belastbaar maken van het lichaamsdeel wat in de werksetting wordt belast
*coaching om te komen tot een juiste werk-prive balans en gezonde leefstijl

In sommige situaties kan het zinvol zijn om een werkplekonderzoek uit te voeren. Daarin gaat de arbeidsfysiotherapeut naar de werkplek om de handelingen tijdens de werkzaamheden te observeren en tips te geven hoe deze minder belastend uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Veelal is er vergoeding vanuit de werkgever mogelijk.

Re-integratie

Bij langdurige klachten, waarbij werkhervatting niet (volledig) mogelijk is kan een multidisciplinaire aanpak uitkomst bieden. Hierbij zijn meerdere zorgverleners betrokken, zoals een gespecialiseerde fysiotherapeut, psychosomatische geschoold therapeut of psycholoog. Deze aanpak bestaat uit een uitgebreide intake waarin zowel de lichamelijke, mentale en sociale aspecten in kaart worden gebracht.

Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt om het herstel te bevorderen. Deze trajecten hebben een duidelijk vooraf vastgestelde kop en staart. In deze periode wordt een tussen- en eindevaluatie gedaan. Een re-integratietraject wordt niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De opdracht voor deze trajecten wordt veelal door werkgever, bedrijfsarts en UWV gegeven.

Meer weten?

Neem contact op met Gerard Vos, bedrijfsfysiotherapeut of kijk voor meer informatie op de site van Vos Bedrijfsfysiotherapie.

Gerard is te bereiken op ons telefoonnummer 055-5341082 of via gerardvos@isokin.nl