Neurologie

Fysiotherapie bij iemand met een neurologische aandoening proberen wij om verloren gagane funties opnieuw aan te leren of functieverlies en achteruitgang te beperken. We richten on op de motorische veranderingen die het gevolg zijn van deze neurologische aandoening. 

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en hebben hierdoor een speciale aanpak nodig. Per aandoening verschilt deze aanpak. Er is onderscheid te maken in twee verschillende soorten neurologische aandoeningen:  aandoeningen aan het centrale deel van het zenuwstelsel en aandoeningen aan het perifere deel van het zenuwstelsel. We geven een aantal voorbeelden:

*Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel:

- een hersenbloeding
- hersenletsel, aangeboren of niet
- dwarslaesie
- multiple sclerose
- Parkinson
- tumoren van en in het centrale zenuwstelsel
- MS
- ALS

*Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel:

- zenuwletsels na een ongeval
- poliomyélites;
- polyneuropathie;
- zenuwletsel bij een hernia

Veelvorkomende problemen bij neurologische aandoeningen zijn: krachtsverlies, spacticiteit, verminderde coordinatie, verlamming of gevoelsstoornis. Doordat de hersenen betrokken zijn bij deze aandoeningen kunnen er gedragsveranderingen optreden. Dit kan het bewegen beinvloeden. De therapeut bepaalt afhankelijk van de aandoeningen en de uitkomsten van onderzoek en de testen waar het accent van de behandeling op komt te liggen. 

Direct online een afspraak maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

Belia via beliaverbeem@isokin.nl

Kelsey via kelseyvanbenthum@isokin.nl